Ohjaajat

Liisa Kakkola

Suomen Wushuliiton Taijiquan-ohjaajakoulutus v. 2007. Kiinan Wushuliiton (Chinese Wushu Association) Wushu Duan Wei 4. taso (Taijiquan ja Taijijian) v. 2010. Kiinan Terveys Qigong -liiton (Chinese Health Qigong Association), Health Qigong Duan Wei 3. taso v. 2015.

Taijisarjat: Taijiquan 8 -liikesarja, Taijiquan 13 -liikesarja, Taijiquan 24 -liikesarja, Shifu Zhang Fang Taijiquan 32 -liikesarja, Taijijian 32-miekkasarja.

Terveys-Qigong-sarjat: Yi Jin Jing, Ba Duan Jin, Wu Qin Xi, Ma Wang Dui, Da Wu, Taiji Yang Sheng Zhang, Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa.

Tarja Riikonen

Suomen Wushuliiton Taijiquan-ohjaajakoulutus v. 2009.

Taijisarjat: Taijiquan 24 -liikesarja, Shifu Zhang Fang Taijiquan 32 -liikesarja, Taijijian 32-miekkasarja.

Terveys-Qigong-sarjat: Yi Jin Jing, Wu Qin Xi, Taiji Yang Sheng Zhang ja Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa.

Juho Ratava

Apuohjaaja Taijiquan 24-liikesarja, Taijijian 32 -miekkasarja

Sanna Rantanen

Apuohjaaja Taijiquan 24 -liikesarja, Taijiquan 13 -liikesarja